Поштовани посетиоци сајта КултТура,

Сајт КултТура је јединствени онлајн календар и регистар културних дешавања на територији Града Новог Сада. Он је бесплатан и намењен је свим корисницима који су заинтересовани за једноставну и лаку претрагу, и то по категоријама, датумима и месту одржавања.

 

Члан 1

 

Коментарисање и приступ сајту ради објављивања догађаја могуће је само након успешног логовања путем имејл адресе или профила друштвених мрежа.
Анонимним корисницима није омогућено коментарисање садржаја, како би се заштитили интереси организатора културних дешавања и корисника сајта.

 

Члан 2

 

Најоштрије је забрањено вређање посетилаца и корисника портала по било ком основу, укључујући посебно, вређање по верској, националној, расној и политичкој основи. Забрањено је ширење мржње, нетрпељивости и дискриминације.
Посетиоци су дужни да се уздрже од вређања, расправа и комуникације која би угрозила интегритет личности осталих посетилаца.

 

Члан 3

 

Мишљења и ставови изнети у коментарима корисника и посетилаца сајта КултТура не изражавају, ни у ком случају, став уредништва сајта, нити су у било ком смислу условљени и повезани са установама које учествују у његовој реализацији.
Мишљења и ставови изнети у коментарима корисника искључива су одговорност лица која су поред њих потписана.
Уредништво сајта ће настојати да спречи објављивање увредљивих и других коментара којим се угрожавају интереси других корисника, установа или појединаца.
У случају да до објављивања дође, администратори сајта ће исте коментаре без одлагања обрисати.

 

Члан 4

 

Подстичемо кориснике да дискутују на темељу аргумената и да поштују туђе мишљење.
Сваки корисник има право да слободно износи своје мишљење и став уколико поштује правила сајта и уколико њима не угрожава законом заштићене интересе других.

 

Члан 5

 

Забрањене су псовке и друге непристојне речи у текстовима коментара.
Забрањена су корисничка имена која у себи садрже непристојне речи или која су по општем уверењу неприхватљива за употребу.
Забрањена је употреба слика, симбола и ознака које су, сами по себи, увредљиви или су увредљиви у контексту коментара који се објављује.
Забрањено је постављање линкова ка Warez и Torrent сајтовима у коментарима. Сваки садржај који има потенцијално пиратско порекло биће уклоњено са сајта.

 

Члан 6

 

Уредништво сајта и администратори подстичу кориснике да своја питања, критике, похвале и предлоге упуте директно на интернет адресу info@kulttura.rs
Администратори ће настојати да, у најкраћем могућем року одговоре на добијену поруку, у складу са техничким капацитетима.

 

Члан 7

 

Забрањено је изношење приватних података.
Забрањена је лична комуникација и приватна расправа између два посетиоца на местима која за то нису предвидјена.
Забрањено је навођење имена организатора, корисника или уредништва сајта.
Коментари који садрже све наведене информације, у случају да буду објављени, биће обрисани без одлагања.

 

Члан 8

 

Коментари који представљлају најгрубље кршење права приватности и мишљења корисника, организатора и уредништва неће бити објављени. У случају да јесу, биће обрисани без одлагања.

 

Члан 9

 

Забрањене су објаве које представљању неовлашћено рекламирање у било којој секцији портала.
Употреба портала у комерцијалне сврхе, могућа је само у договору са администраторима и уредништвом сајта. Уколико желите да рекламирате садржај који није директно у складу са садржајем сајта, упутите захтев директно на интернет адресу info@kulttura.rs.
Уколико желите да се програм или манифестација објави на сајту КултТура, неопходно је да попуните формулар на насловној страници, кликом на поље Додај, или да пошаљете приватну поруку на имејл адресу: info@kulttura.rs.

Члан 10

 

Правила опције +ДОДАЈ на сајту су следећа:

  1. Садржај који у себи има непристојне речи, непотврђене информације или неисправну мејл адресу организатора са којим се не могу проверити информације, биће санкционисан. Уколико унесете исправну имејл адресу, добићете потврду да је систем прихватио вашу најаву, и да ће је администратор прегледати.
  2. Наслов најаве дешавања треба да буде јасно дефинисан. Наслов и опис дешавања не треба писати ВЕЛИКИМ словима, у целости. Најава треба да буде детаљна, информативна и занимљива. Уколико је опис догађаја преопширан за објаву, администратор задржава право да прилагоди текст према могућностима на порталу, али не мењајући смисао садржаја. Пожељно је да фотографије које прилажете за свој догађај буду јпг формат, хоризонтална оријентација, идеалне димензије не мање од 300×300 пиксела.
  3. Обављујемо најаве културних, уметничких, едукативних дешавања. Неће се објављивати пријављени догађаји уколико их не поднесе сам организатор/аутор, не можете пријављивати догађај у име других уколико за њега не сносите одговорност. Администратори сајта неће објављивати догађаје који спадају у забаву/ноћни живот, курсеве разних врста (јер не спадају у постојеће категорије на сајту). Не објављујемо приватне најаве (рођендане, веридбе, годишњице и сл), не објављујемо најаве које нису у директној вези са Нови Садом и ближом околином, не објављујемо политичке прогласе и све што проценимо да није за објављивање.
  4. Све примљене најаве морају бити прегледане, прилагођене и проверене пре него што буду објављене. Администратор задржава право да не објави садржај/најављени догађај, уколико сматра да је непостојећи (лажно пријављен).
  5. На време шаљите свој програм. Администратор сајта задржава право да не објави садржај чијa је најава пристигла 3 дана пред сам догађај. Ово је све у складу са техничким капацитетима и неопходним проверама за сам најављени догађај.
  6. Портал КултТура није одговоран за евентуално отказивање догађаја, промену термина или локације, уколико претходно није обавештен од стране организатора/аутора, најмање 24 сата пре самог догађаја.

Уколико имате додатних питања, обратите се администраторима сајта на info [at] kulttura.rs.

 

Члан 11

 

Овај Правилник је донет ради заштите законом заштићених интереса и права организатора манифестација, корисника и посетилаца сајта.
Сви корисници су дужни да га се придржавају.
Свако ко одлучи да коментарише или да ажурира садржај унапред прихвата да ће се понашати у склату са правилима сајта.
Правилник ће се тумачити у најбољем интересу његових корисника.