Војвођански симфонијски оркестар – Затварање концертне сезоне 2014/15.