„Конфликти, провокације, релације, изазови, стрепње, енергије, одлучности…“