Кустоско вођење кроз изложбу „Рубенсови кругови“ – Музеји Србије десет дана од 10 до 10

„Рубенсови кругови“