Конкурс за учешће у Лабораторији за Промишљање, читање и писање