Ауторско вођење кроз изложбу ‒ Лик Олге Богдановић

Павле Бељански – Пријатељ уметника: Олга Богдановић