Округли сто – Наука и друштво ‒ „Српска проза данас

„Конаци и коначишта“

„Царство небеса“

„Речник појмова ликовне уметности и архитектуре“

„Границе математике“

Пјер-Симон Лаплас: „Излагање система света“ Алберт Ајнштајн: „Теорија релативности“ и Никола Коперник : „Шест књига о кружењима небеских сфера