„Оружје и војна опрема из Првог светског рата“

15. и 16. „Свеска за историју Новог Сада“

„Прича о Бранку Ћопићу“

Музика Далмације, Међимурја и Подравине

Предавање у склопу обележавања „800 година здравства у Србији

„Херојство посаде монитора „ДРАВА“ и команданта поручника бојног брода Александра Берића“