Награда из задужбинских фондова Матице српске

„Језик данас“

Музичке вечери Матице српске

Уручење Награде „Иларион Руварац”

„Латинска Америка и Србија у новој прерасподели светске моћи“

Милунка Савић – Између мита и стварности

„Лаза Костић и православље“

Његошев зборник Матице српске

Музичке вечери – Музика за кларинет и гитару

Вајарски опус Љубомира Денковића